Pogoji uporabe

Z uporabo storitve Start.EVENTS se strinjate, da boste spoštovali pogoje uporabe.

Uporaba

Start.EVENTS lahko uporabljate lahko samo za legalne namene in v skladu z dobro prakso. Vsakršna uporaba za smetenje drugih ljudi, zavajanje (vključno z uporabo zaščitenih imen brez dovoljenja, ali imen drugih ljudi ipd.), zlorabo osebnih podatkov ali kaj podobnega je prepovedana in bo preganjana. Prav tako so prepovedani poskusi vdorov, avtomatizirana uporaba ali kakršnakoli uporaba in raziskovanje spletne kode, ki se uporablja za delovanje storitve.

Intelektualna lastnina

Start.EVENTS je zaščiteno ime. Logotip in ime Start.EVENTS se lahko uporablja samo v povezavi s storitvijo Start.EVENTS.

Vsebina

Start.EVENTS lahko razpolaga in uporablja celotno vsebino, ki jo vpišete ali vnesete v storitev. Vi obdržite vse pravice nad vsebino in nosite pravno in osebno odgovornost za vsebino. Dovolite pa uporabo vsebine storitvi Start.EVENTS in njenim uporabnikom (seveda znotraj zasebnosti). Vsebino bomo hranili, dokler se nam bo zdelo primerno.

Delovanje

Storitev je na voljo v obliki kot je. Ne odgovarjamo za kakršnekoli finančne ali druge, posledice nedelovanja, počasnega delovanja ali drugih problemov s storitvijo Start.EVENTS. Nam pa lahko težave sporočite in jih bomo poskusili odpraviti. Pridržujemo si pravico, da iz objektivnih razlogov, kadarkoli ukinemo račun ali blokiramo uporabo brez predhodnega obvestila.

Zadnja sprememba: 11. januar, 2017